นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 สติ...คำเดียวที่ทำให้เรารู้จัก "พอ"

Ico48

เห็นด้วยค่ะ ที่ว่า "ก้อนหินที่เค้าโยนมานั้น เราก็แค่ ไม่รับมันมาใส่ใจ ไม่กำไว้ให้เจ็บมือ ไม่เอาหัวเราไปรับให้หัวโน หัวแตก" เพราะว่าคนที่ทำให้เราโกรธ เขาอาจไม่รู้สึกอะไร แต่เราสิ หากเราเก็บมาเครียด เราก็เสียสุขภาพจิตและกายไปเปล่าๆ ปลี้ๆ จงปล่อยวาง และแผ่เมตตาให้เขาคนนั้นดีกว่า