นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ขอเชิญชวนให้แต่งกายในชุดผ้าไหมหรือผ้าไทย

Ico48
  • ไปซื้อกระโปรงสำเร็จรูปผ้าไหม มาแล้วค่ะ   ใส่แล้ว  วิ้ง วิ้ง