นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 สวนผีเสื้อเพื่อการอนุรักษ์...(5)

Ico48

จะคอยต้อนรับอยู่นะคะ ตอนนี้มีผีเสื้อเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ อย่าลืมพกกล้องถ่ายรูปมาด้วย