นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 สรุปผลการใช้ Share PSU ปีการศึกษา 51-53 คณะทรัพย์ฯ

Ico48

มีการเพิ่มจำนวนบันทึกอย่างต่อเนื่องนะครับ