นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 "สังขละบุรี" เมืองในหมอก

Ico48

ตอนนั้นหมอกลงน้อยมาก แต่เราก็ตื่นเต้นกันที่ได้เห็น ชีชวนชมดู

แต่เด็กๆ ที่นั่น กลับบอกว่า "ไม่ใช่หมอก" ถ้า "หมอก" มันต้องมากกว่านี้

๕๕๕

เราเอง