นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ครั้งหนึ่ง เราเคยพิชิตภูกระดึง

Ico48

คนส่วนหนึ่งรักและนิยมชมชอบธรรมชาติแต่เพียงฉาบฉวยชมเพียงแค่สิ่งที่ตาสมองเห็น แต่ไม่ซึมซับทำตัวกลืนไปกับธรรมชาติ

ไม่มีเวลา

เดินไม่ไหว

แค่นี้ก็บุญแล้ว

สุดแต่จะคัดสรรหามา

สิ่งหนึ่งที่มีมาคู่กับโครงการเสมอก็คือ ค่าหัวคิวที่นักโกงเมืองจะพึงได้

เที่ยวเมืองไทย อย่าเป็นเพียงแต่การท่องเที่ยวทำลายธรรมชาติแห่งประเทศไทยกันเลย (ททท.)

เราเอง