นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ครั้งหนึ่ง เราเคยพิชิตภูกระดึง

Ico48

ดีใจที่ครั้งนั้น เราไม่ทิ้งอะไรไว้ ยงเว้นความประทับใจ

เราไม่ทิ้งของกินไว้เป็นขยะ แม้จะกินไม่หมด กลัวอดเลยขนไปมากแรง

เลยต้องขนลงกลับ เหลือไว้แต่ของที่ย่อยสลายแล้ว 555 ป่านฉะนี้ คงเป็นปุ๋ยไปหมดแล้ว

อยากถ่อสังขารไปอีกสักครั้ง ใครจะไปบ้าง ... :)