นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ฟังคนต่างชาติ สร้างมูลค่าอาหารไทย

Ico48

ต้องบอกกระทรวงวัฒนธรรม เร่งไปจดทะเบียน ลิขสิทธิ์ ปีนึง ปีหนหน ยิ่งใหญ่และมีเสน่ห์ คืองาน ..เกษตรภาคใต้ ม.อ.