นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ครั้งหนึ่ง เราเคยพิชิตภูกระดึง

Ico48

หนูณิชน์ เขียนบันทึก พิชิตภูกระดึง รอบ 2 แล้ว พี่ยังไม่ได้เขียนเลย ตั้งแต่ รับปากคราน้นจนตอนนี้

แต่ ไม่เคยลืมภาพความทรงจำ ต่างๆที่ได้ไปทริปภูกระดึงครั้งนั้น

การเดินขึ้นภูกระดึง เราได้สัมผัสกับคำว่าธรรมชาติ อย่างแท้จริง ได้เห็นทุกรายละเอียด

ได้รับรู้ถึงความเหนื่อยยากลำบาก ก่อน ที่คุณจะพบกับรอยยิ้ม

และคววามสุขที่สามารถเอาชนะอุปสัก ต่างๆ ระหว่างได้ด้วยตัวเองอย่างแท้จริง...

หากจะไปอีกรอบ คงต้อง ถ่อสังขาร อย่างที่ ServiceMan ว่านั่นแหละ

อ้าวใครจะไปยกมือขึ้น โย๊ะ โย๊ะ...