นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ครั้งหนึ่ง เราเคยพิชิตภูกระดึง

Ico48

ไปมาแล้ว 1 ครั้ง เป็นการเดินทางที่ประทับใจมากที่สุด เดินเที่ยว...วันละ 30 ก.ม. ทานข้าวเป็นโคม....(555)