นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ต้อนรับแขกตัวน้อยๆ

Ico48
  • ในปีนี้ ประทับใจในการแสดงนิทรรศการทางวิชาการของคณะฯ และโครงการเด่น ๆ เช่น นิทรรศการสวนผีเสื้อเพื่อการอนุรักษ์ และนิทรรศการทางวาริชศาสตร์
  • ได้รับความรู้เพิ่มขึ้น ว่า  เกลือแกง เป็นอาหารของผีเสื้อด้วย  สงสัย กินของเปรี้ยว แล้วมาจิ้มเกลือแกงด้วย    น่าจะมีกะปิ ด้วยนะ  จะได้ครบเครื่องปรุงน้ำปลาหวานค่ะ
เนื้อหาเต็ม: ต้อนรับแขกตัวน้อยๆ