นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 Dialogue: พูดค่อยๆก็ได้ถ้าพูดไม่ได้ก็ค่อยๆพูด

Ico48

ยังมีอีกหนึ่งสิ่งคือ ดังที่ได้มีผู้กล่าวไว้ในกิจกรรมวันนั้นว่า "ผู้ฟังจะใช้ความรู้เดิมเข้ามาประมวลผลเพื่อตอบในสิ่งที่ตนเองคิดว่าเป็นไปได้ แม้ว่าจะเพียงแค่ไม่กี่คำก็ตาม"

ในความเป็นจริงก็คือ หากได้ฟังมาไม่กี่คำก็อาจทำให้ผู้ฟังเข้าใจไปเองตามประสบการณ์เดิมได้ หากมีประสบการณ์ที่ดีกับผู้พูด ก็อาจทำให้เข้าใจความหมายไปในเชิงบวก ในทางกลับกัน ถ้าเคยมีประสบการณ์ที่ไม่ดีกับผู้พูดมาก่อนก็อาจทำให้เข้าใจความหมายไปในเชิงลบก็ได้ แม้ว่าประเด็นแรกจะดูแย่กว่า แต่คงจะดีกว่าหากจะพูดทีละคน และได้ยินกันเต็มๆ แบบไม่ต้องเดาเอาเอง เนอะ