นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ผลการประเมินการเข้าร่วมกิจกรรม การใช้งาน Share PSU รูปแบบใหม่

Ico48
  • ทุก ๆ ข้อเสนอแนะ พวกเรายินดีนำไปปรับปรุง และพัฒนาให้ดีขึ้นกว่าเดิมค่ะ