นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ภาพบรรยากาศวันเปิดงานเกษตรภาคใต้ครั้งที่ 19

Ico48

มีคนใส่เสื้อเขียวยืนจับพุงอยู่ด้วย

ยังไม่ได้รูปปลาตัวสีฟ้าเลย แถมสัตว์น้ำหายากก็ยังหาไม่เจอที วันนี้ฝนก็เทลงมาอีกแระ

จะได้ไหมนี่เรา

เราเอง