นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ภาพบรรยากาศวันเปิดงานเกษตรภาคใต้ครั้งที่ 19

Ico48

@ พี่เน็ก : ไม่เจอสัตว์หายาก ก็เพราะมันหายากไง เลยหาไม่เจอ