นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ผีเสื้อ และ ดอกไม้

Ico48

ถ่ายกับกล้องคอมแพค ธรรมดานี่เอง  พึ่งมารู้ว่ามันมีคุณสมบัติมากพอจะทำให้เราถ่ายภาพได้เหมือนกล้องตัวใหญ่ๆ