นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 การเรียนรู้อยู่ในอากาศ

Ico48

หลงรักเมืองเล็กๆ แห่งนี้

ไม่ว่าอยู่ที่ไหน เราสามารถเรียนรู้ได้ เพราะเดี๋ยวนี้ความรู้มาเคาะประตุถึงห้องนอนแล้ว อยู่ที่ว่า ใครจะขวนขวายมากน้อยกว่ากันแค่ไหนเอง