นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ระเบิดพลังสมอง สร้างองค์กรสร้างสรรค์

Ico48

ชอบๆๆ ครับ..ผู้บริหารจะต้องให้การสนับสนุนและมีการสร้างแรงจูงใจเมื่อเกิดความคิดใหม่ๆ ขึ้น (แต่ไม่ต้องการรางวัลครับ)