นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ระเบิดพลังสมอง สร้างองค์กรสร้างสรรค์

Ico48

"ผู้บริหาร" เป็นปัจจัยความสำเร็จที่สำคัญในขับเคลื่อนองค์กรในทุกมิติ

สังเกตได้ว่า องค์กรใดหากผู้บริหารเอาจริงเอาจัง ใส่ใจในรายละเอียดในเรื่องที่ต้องการมุ่งเน้น

องค์กรนั้นจะประสบความสำเร็จได้ไม่ยาก