นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ผีเสื้อ และ ดอกไม้

Ico48

ผีเสื้อตัวแรกชื่อผีเสื้อร่อนลม ได้ความอนุเคราะห์มาจากสวนผีเสื้อภูเก็ต ตัวที่สองคือผีเสื้อดอกรัก

เนื้อหาเต็ม: ผีเสื้อ และ ดอกไม้