นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ผีเสื้อ และ ดอกไม้

Ico48

คิดถึงหนังสือชื่อ .. "ผีเสื้อและดอกไม้" ของนิพพานเลยค่ะ ... เกี่ยวกันไหมหว่า ^^

เนื้อหาเต็ม: ผีเสื้อ และ ดอกไม้