นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 การเรียนรู้อยู่ในอากาศ

Ico48

ชอบๆ ครับ กับประเด็นที่จารย์เขียนบอกไว้ว่า "อยู่ที่ว่าเราเห็นความสำคัญของการเรียนรู้ในสิ่งที่นอกเหนือไปจากวิชาการที่เราเชี่ยวชาญหรือไม่ "ผมเชื่อว่ามีอีกหลายคนที่ไม่คิดจะหาอะไรใหม่ๆ เข้ามาให้กับตัวเอง"