นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ผีเสื้อ และ ดอกไม้

Ico48

ผีเสื้อตัวสีฟ้าอมเขียวมีชื่อว่าผีเสื้อหางติ่งนางระเวง เป็นกลุ่มผีเสื้อบินสูงและบินเร็ว ส่วนตัวข้างล่างมีชื่อผีเสื้อช่างร่อน ในวันแรกๆของงาน เจ้าผีเสื้อช่างร่อนจะบินต่ำให้ถ่ายรูปได้ง่ายๆ ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการถ่ายรูป รศ.ดร.สุรไกร เพิ่มคำ (เป็นหนึ่งในผู้ดูแลสวนผีเสื้อครั้งนี้) ได้ให้ข้อมูล ตั้งแต่ 7 โมงเช้า ผีเสื้อจะผึ่งแดดรับพลังงานจากแสงอาทิตย์ ประมาณ 8.00-10.00 น. จะบินต่ำเพื่อหาอาหาร ช่วงนี้จึงเป็นช่วงที่เหมาะในการถ่ายรูป และอีกช่วงหนึ่งที่ผีเสื้อจะบินต่ำ คือ 15.00-17.00 น. เพื่อหาอาหารก่อนจะพักตัว

เนื้อหาเต็ม: ผีเสื้อ และ ดอกไม้