นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ใช้เวที Share.psu เพื่อการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ และแบ่งปัน

Ico48

พี่เมตตาครับ...ผมเพิ่งจะกลับมาเห็นกติกามารยาทตอนนี้เองครับ..หลังจากห่างหายวงการไปนาน...ทีเดียว