นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 การเรียนรู้อยู่ในอากาศ

Ico48

ผมเห็นด้วยกับคุณ Null ที่ว่า "เราคิดอยากจะเรียนรู้หรือเปล่า" ครับ ซึ่งเป็นประเด็นที่สำคัญมาก

แต่สิ่งที่นักวิจัยเขาบอกซึ่งผมก็เห็นด้วยว่า environment ในการเรียนรู้นั้นก็สำคัญมาก การเข้าถึงองค์ความรู้ที่อยู่ในตัวคนเป็น ๆ นั้น การอยู่ในเมืองใหญ่จะได้เปรียบกว่าครับ

ในระยะหลังมีการกล่าวถึง implicit knowledge ที่อยู่ในตัวคนมากขึ้นทุกทีครับ