นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 การเรียนรู้อยู่ในอากาศ

Ico48

ผมเห็นด้วยในประเด็น

  • "ความต้องการการเรียนรู้" เป็นประเด็นสำคัญของการเรียนรู้
  • "บรรยากาศ/ สิ่งแวดล้อมของการเรียนรู้" เป็นประเด็นสำคัญของการเรียนรู้

เราเอง