นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 วาริชสันทนาการ

Ico48

ดีใจที่ "เรา" ได้เป็นส่วนหนึ่งทำให้ครอบครัวสุนสันต์ :)

เนื้อหาเต็ม: วาริชสันทนาการ