นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ป ปลา นั้นหายาก (1)

Ico48

นึกว่าปลาทาบรัชออน แก้มช้ำนี่เอง ^_^

เนื้อหาเต็ม: ป ปลา นั้นหายาก (1)