นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ป ปลา นั้นหายาก (1)

Ico48
เอสเค (Recent Activities)
27 August 2011 14:32
#67973

แก้มช้ำช้ำใครต้อง อันแก้มน้องช้ำเพราะชม

ปลาทุกทุกข์อกตรม เหมือนทุกข์พี่ที่จากน้อง

จาก กาพย์เห่เรือ ของเจ้าฟ้าธรรมธิเบศร

เนื้อหาเต็ม: ป ปลา นั้นหายาก (1)