นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 "ต่อกำลังใจ" (11): ปัด

Ico48
เมตตา (Recent Activities)
28 August 2011 22:14
#67995

คนสงขลาไม่เคยเห็นเลย....วันหลังต้องหาโอกาสไปกินอาหารเช้าที่นครจะได้เห็นของจริง..

เนื้อหาเต็ม: "ต่อกำลังใจ" (11): ปัด