นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 "ต่อกำลังใจ" (11): ปัด

Ico48

ดีจังค่ะ ได้ความรู้เรื่องอาหารว่างกับการกินที่มีชื่อแปลกดีค่ะ ^_^

เนื้อหาเต็ม: "ต่อกำลังใจ" (11): ปัด