นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ป ปลา นั้นหายาก (1)

Ico48

นึกว่าปลาแก้มสีแดงเพราะเขิลปลาอีกตัวที่สะท้อนตู้กระจกซะอีก 555 ขอบคุณที่ทำให้รู้จักปลาเพิ่มขึ้นนะคะ

เนื้อหาเต็ม: ป ปลา นั้นหายาก (1)