นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 โอกาสแบบนี้ จะมีซักกี่คนที่ได้รับ Ep.1

Ico48

555 พี่อาร์ตาถึงนะ พี่จอร์จก็ชอบรูปนั้นเหมือนกัน

เรื่องหน้าตาคล้ายนี่ฮาเหมือนกัน