นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 นี่สินะ..มุมมองของคนที่เค้าเรียกว่า "มืออาชีพ"

Ico48

นี่อัดเสียงแล้วแกะคำพูด หรือจดมาเนี่ยะ เทพจริงๆ