นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 สวนผีเสื้อ งานเกษตรภาคใต้ ครั้งที่ 19

Ico48

น้องเปตองเป็นหนึ่งในหลายๆคนที่โชคดี ได้เห็นผีเสื้อหางตุ้มจุดชมพูพึ่งออกจากดัดแด้ กำลังผึ่งตัวให้ปีกแห้งอยู่