นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ม.อ.รับการประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2553

Ico48

ไผเป็นไผ เห็นกันจะจะ ในบล็อค นี้ แวะเข้ามาเพราะ คนเขียนเซ็กซี่