นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ตลาดนัดเกษตร ค่ำ 2 ก.ย. 54

Ico48

ร้านค้าเยอะขึ้น วันนี้ยังตรวจเยี่ยมไม่ครบเลยคะ่