นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 บทเรียนงานเกษตรภาคใต้ 54 ระบบงานที่ต้องปรับปรุง

Ico48

ในส่วนงานที่รับผิดชอบจะนำส่วนนี้ไปปรับปรุงค่ะ