นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 How to make a good decision

Ico48

อาจารย์คะ...

แนะนำว่าตรงคำสำคัญ ใส่คำว่า คณะอุตสาหกรรมเกษตร ไว้อีกคำก็ดีนะคะ

เนื้อหาเต็ม: How to make a good decision