นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 การสร้าง Shortcut ให้กับโปรแกรมที่ใช้งานบ่อย ๆ

Ico48

ถ้าเป็นกรณีใช้งาน browser (Firefox หรือ Internet Explorer; IE) มันจะมี bookmark (Firefox) หรือ favorites (IE) อยู่ เราสามารถเก็บไว้ใน bookmark หรือ favorites ก็ได้ครับ จะได้ไม่ต้องมี shortcuts ลอยเต็ม desktop อยู่

อีกอย่าง ใน browsers รุ่นใหม่ๆ URLs หรือ web sites ไหนที่เราไปบ่อยๆ มันจะแสดงให้เห็นใน address bar (ใน Firefox) หรือ อย่างใน IE จะแสดง web sites ที่เราไปบ่อยๆ เห็นในหน้าแรกเลยครับ เลือกเอาได้เลย