นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 การยกย่องสรรเสริญ

Ico48
Da Da Aui (Recent Activities)
12 September 2011 14:02
#68554

อบรม Share อยู่ เลยเข้ามาดูเพื่อน สบายดีนะ คิดถึงเสมอ

เนื้อหาเต็ม: การยกย่องสรรเสริญ