นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 แนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่ ADCET

Ico48

ราคาแพงไหม รสชาดเป็นอย่างไรบ้าง บริการส่งเหมือนพิซ่าหรือปาว