นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 Mid Point มหัศจรรย์

Ico48

จารย์ครับ..นกเงือก! นกเงือก! นกเงือก! นกเงือก! ท่องเข้าไว้ ทำไมคับ คืออะไรครับ..ตกข่าว

เนื้อหาเต็ม: Mid Point มหัศจรรย์