นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 เมื่อเราจะพูดถึงเรื่อง "วัฒนธรรมองค์กร" ในวันนี้เพื่อสร้างความเข้มแข็งในอนาคต..เราจะร่วมสร้างกันอย่างไร

Ico48

คณะวิศวฯของเราต้องการคนที่กล้าแสดงออกในวิถีทาง/ประเด็นที่ควรจะแสดงออกแบบนี้ครับ

บุคลากรของคณะทุกคนมีความเท่าเทียมกัน

เราช่วยกันร่วมสร้างคณะ เป็นส่วนหนึ่งของคณะเหมือนกัน

ช่วย ๆ กันแสดงออกถึงการมีส่วนร่วมในคณะให้มากๆครับ