นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ตลาดเกษตร ม.อ.ในโครงหลังคามุงสูง

Ico48
Baby (Recent Activities)
14 September 2011 22:03
#68669

พี่เด๊ะ เห็นภาพแล้วน่ากินทั้งน้านเลย ตอนนี้มีเจ้าใหม่มาขายหลายเจ้า แล้วจะไป ไม่รอดมือเราหรอก ฮา