นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 เรื่องเล่าคืนนี้...

Ico48

ต้องเราความเป็นจริงเข้ามาพิจารณาครับ

ทุกสิ่งไม่เที่ยงครับ

มีซื้อ มีหาย

เอาแบบจริงจังก็ได้ครับ

ก็เสียใจด้วยกับการสูญเสียสิ่งของนอกกายครั้งนี้นะครับ

เนื้อหาเต็ม: เรื่องเล่าคืนนี้...