นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 เรื่องเล่าคืนนี้...

Ico48

ขอบคุณมายังคุณคนธรรมดาค่ะ NoteBook นะก็มีค่ะ แต่มันแบกไม่ไหวแล้ว..."มันเข็ดหลัง"

เนื้อหาเต็ม: เรื่องเล่าคืนนี้...