นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 เรื่องเล็ก ๆ แต่ไม่เล็ก

Ico48

สำหรับ Sikarase แล้ว การสแกนลายนิ้วมือที่คณะฯจัดให้นั้น เกิดความสะดวกค่ะ

1. ไม่ต้องเซ็นชื่อตอนเข้า-ออกอาคารนอกเวลาราชการ

2. Sik. ทำงานอาคาร 2 บางครั้งนอกเวลาต้องไปทำงานที่อาคาร 1 เกิดความสะดวก สแกนเข้า-ออกประตูได้เลย

ขอบคุณผู้บริหารคณะฯ และทีมหน่วยอาคารฯค่ะ