นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ตรวจสุขภาพประจำปี

Ico48
Baby (Recent Activities)
16 September 2011 21:39
#68747

คุณมอนลี่ ตอนท้ายของข้อ 11 Sikarase ช่วยเติมให้ค่ะว่า การดำเนินการทุกอย่างสิ้นสุดเวลา 09.30 น. รวมแล้วใช้เวลาไปประมาณ 2 ชั่วโมง น้อยกว่าปี 2553 (ปี 53 เสร็จประมาณ 10.30-11.00 น.) แสดงว่า รพ.มอ. ปรับปรุงเวลาให้บริการที่ดีขึ้น ที่เห็นชัดๆเลย คือแผนก X-Ray เจาะเลือด เป็นต้น

เนื้อหาเต็ม: ตรวจสุขภาพประจำปี