นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 คุยเฟื่องเรื่องบริการหน่วยอาคารฯ ตอนที่ 2 ....เว็บไซต์หน่วยอาคารฯ

Ico48

เว็บไซต์หน่วยอาคารฯ มีประโยชน์กับภาควิชามากค่ะ เป็นต้น ดังนี้

1. ทราบข้อมูลเกี่ยวกับรถชนิดต่างๆ และคนขับแต่ละคัน

2. ทราบเบอร์โทร พขร. ซึ่งจำเป็นมากในการติดต่อประสานงานกับผู้ขอใช้รถ

3. ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ ได้ที่ภาควิชา สะดวก Sikarase อยู่อาคาร 2

ไม่ต้องไปเอาแบบฟอร์มที่หน่วยอาคารฯ ซึ่งอยู่ที่อาคาร 1